Ubicació

Adreça postal

Joan Camps i Giró, 6-8 
08401 - Granollers 
(Barcelona)


Tel. 93 879 44 59 
Fax. 93 870 87 55       a8042287@xtec.cat


Escola Salvador Espriu, Carrer de Joan Camps i Giró


Comments