Preinscripció 2020/2021


info


Aquí podeu consultar tota la informació sobre els resultats de la preinscripció, calendari, matrícula, i altres: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/


El codi del nostre centre és: 08042287    ESCOLA SALVADOR ESPRIU

ADREÇA ELECTRÒNICA DEL CENTRE per a CONSULTES: a8042287@xtec.cat

TELÈFON DE CONTACTE per a CONSULTES: 651 906 886 (Del 13 al 22 de maig en horari de 9 a 13 hores)


Documentació acreditativa dels diferents criteris de barem, que només s’ha de presentar si s’al·leguen: 

BAREMS DE PRIORITAT D’ADMISSIÓ

  • Existència de germans matriculats al centre, o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts Aquesta dada ja la sabem des de l’escola, no cal al·legar res.
  • Viure a Granollers: 30 punts (Si l’adreça del pare o mare que fa la sol·licitud ja consta que és Granollers al seu DNI i és la mateixa adreça que consta al formulari de sol·licitud, només cal adjuntar al mail la foto o el DNI escanejat del pare o mare.
  • No viure, però sí treballar a Granollers: 20 punts Ens heu d’enviar un certificat de la feina on consti l’adreça de Granollers on està treballant. Aquest barem no és sumatiu a viure a Granollers, per tant si vius a Granollers i ho al·legues amb la foto del DNI NO CAL al·legar també que hi treballes ja que esls punts no es sumen. Serien 30 punts si vius a Granollers i 20 punts si treballes a Granollers i 30 punts també si vius i treballes a Granollers.
  • Renda anual de la unitat familiar: 10 punts (Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció). Cal enviar la documentació acreditativa.
  • Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare o germans (igual o superior al 33%): 10 punts. Cal enviar la foto o escanejar la targeta acreditativa.

 

BAREM COMPLEMENTARI

  • Formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts. Cal enviar escanejada o fotografiada la targeta acreditativa.

 

Per a qualsevol dubte o aclariment restem a la vostra disposició per mail a8042287@xtec.cat o al telèfon 651 906 886 del 13 al 22 de maig de 9 a 13.

Codi del centre: 08042287
info

Ċ
Albert Jiménez,
8 de maig 2020, 3:09
Ċ
Albert Jiménez,
8 de maig 2020, 3:09
Ċ
Albert Jiménez,
8 de maig 2020, 3:09
Ċ
Albert Jiménez,
8 de maig 2020, 3:09
Ċ
Albert Jiménez,
8 de maig 2020, 3:08
Ċ
Albert Jiménez,
8 de maig 2020, 3:09
Comments