Servei de Menjador escolar

La gestió del menjador correspon a la directora del centre com a presidenta del Consell Escolar. Actualment existeix un contracte de servei amb l'empresa MENJACOLE S.L. de Parets del Vallès.
L'elaboració del dinar es fa al centre.


Coordinadora: Puri Castro

 


Equip de monitores:


 
P3A: 
Maria Aguile
ra

 
P3B: Maite Santos

 
 P4A:
Míriam Yetor

  P4B:Sílvia Sánchez
 P5A i P5B
Loli Herrero i Raquel Hernández

  1A i 1B:  
Carme Sánchez
  
 2A i 2B: 
 Paz Hered
ia

 3A i 3B: Núria Blanch
 
4A i 4B:M. Rosa Rodríguez 
  
5A i 5B: Yolanda Troncho


 

 6A i 6B: 
 Maite Martínez

  

    Ens ajuden:      


M. Luz Castro
 
Júlia Martínez
 

  

  I ens fan el dinar:        

 Albert Fulla


 Jeoshua Albarran
                                         

Aspectes organitzatius.


El menjador escolar funciona en dos torns:

a) 1r torn.  A les 12.30h

P3 i P4: dinen a les classes. 

P5, 1r, 2n i 3r: dinen al menjador. 


b) 2n torn. A les 13.45h 

De 4t a 6è: dinen al menjador.


Quan un alumne/a, per malaltia o qualsevol altre motiu, no es pugui quedar al menjador, heu d'avisar a la Sra. Montserrat Castellà, personalment o per telèfon, abans de les 10 del matí. Els mestres no poden agafar encàrrecs relacionats amb el menjador.
En cas d’al·lèrgia o intolerància a algun aliment cal portar a secretaria l’informe clínic, la fitxa de comensal i el protocol d’actuació en cas d’ingesta accidental (models establerts). Per a una indisposició passatgera cal avisar a la Sra. Montserrat Castellà també abans de les 10h per demanar la dieta corresponent, la qual es donarà durant dos dies si no es comunica el contrari. 

Cada trimestre es lliurarà als alumnes el tríptic amb els menús. També el trobareu penjat a la web.

Cada trimestre rebreu l'informe del menjador del vostre fill/a.

Per a qüestions relacionades amb aspectes de funcionament del menjador (monitors, alimentació, actitud dels alumnes, etc.) us heu de dirigir a la coordinadora, Sra. Puri Castro. Cal sol·licitar entrevista a secretaria. 
Per a qualsevol consulta relacionada amb la qüestió administrativa (rebuts, beques...) o per demanar dietes us heu d'adreçar a la Sra. Montserrat Castellà dintre de l'horari següent:
Matí: De 9h a 9.30h
Tarda: De 16.15h a 17h (excepte dilluns)

Davant de qualsevol problema o situació especial que es pugui presentar, cal dirigir-se a la Directora.

PREUS alumnat habitual:
Educació Infantil:    7,10€
Educació Primària: 6,45€


      ACTIVITATS EN HORARI DE MENJADOR

L'hora de dinar és un espai de temps dedicat al lleure, per tant,
les activitats en aquesta franja horària sempre tindran caràcter
voluntari.

- Decoració del menjador: "Estacions de l'any". Durant el curs.
- Concurs de dibuix (1r a 3r). 2n trimestre.
- Ball (3r a 6è). Durant el curs.
- Manualitats (Màscara, St Jordi...). Durant el curs.
- Jocs de pati dirigits (P4 i P5). Durant el curs.
- Gomes (1r i 2n). Durant el curs.
- Esports (futbol i bàsquet). Durant el curs.
- Braçalets i trenes amb fils. 3r trimestre.
- Aula d'estudi (3r a 6è). Durant el curs.Comments