Els de 4t "Dominar l'ortografia"

23 de maig 2013, 7:21 publicada per Pepe Martin
Davant de la preocupació per les dificultats en l'ortogrtafia dels nostres alumnes, a principis d'aquest any i durant tot el segon trimestre, vam treballar amb els nens de 4t el mètode "Dominar l'ortografia" del Daniel Gabarró. Un cop analitzats els diferents exercicis per valorar on estaven i on són ara podem concloure que s'ha assolit una considerable millora en la reducció de faltes d'ortografia en tots els nens i nenes de les dues classes de 4t. Amb la metodologia emprada, de la qual s'haurà de fer un recordatori en cursos posteriors, segons recomana el creador, s'aconsegueix que els alumnes prenguin conciència sobre la grafia de moltes de les paraules que són més habituals en el seu llenguatge diari i sàpiguen com s'escriuen correctament, tant en dictats específics com en redaccions de qualsevol tipologia de text. Un nou pas en la nostra preocupació per a la millora continua dels nostres alumnes. 

Comments